پایگاه خبری کلانشهر: پس از دریافت پیام شکایات مردم و کسبه محله خواهر امام رشت نسبت به وضعیت نامناسب اجرای پروژه سنگ فرش خیابان پرتردد مسجد سوخته تکیه برای تهیه گزارش به مکان اجرای این پروژه‌ی تمام نشدنی رفتیم.

در ادامه گزارش ویدیویی کلانشهر را در این باره تماشا کنید: