شرکت هواپیمایی تابان در اقدامی عجیب مسافران یک پرواز را بجای فرودگاه امام خمینی در فرودگاه پیام کرج پیاده کرد.

هواپیمایی تابان مسافران را به جای تهران، کرج پیاده کرد

کلانشهر: شرکت هواپیمایی تابان روز شنبه ۱۱ شهریور مسافران پرواز شماره ۷۲۵۰ را از مبدا نجف که بلیت فرودگاه امام خمینی را در دست داشتند بجای رساندن به این فرودگاه، ۹۲ کیلومتر آن طرف‌تر یعنی در فرودگاه پیام در استان البرز پیاده کرد.

یکی از مسافران این پرواز به خبرنگار ما گفت: هیچ اطلاع رسانی به مسافران نشده بود و وقتی ساعت ۷ صبح در فرودگاه پیام پیاده شده و مشاهده کردیم که اینجا هیچ شباهتی به فرودگاه امام خمینی و ترمینال سلام ندارد، متوجه این تغییر مقصد شدیم.

وی افزود: وقتی مسافران به این اقدام اعتراض کردند، کادر پرواز که پاسخگو نبودند مجبور به پاسخگویی شدند و گفتند برای شما چه فرقی می‌کند؟

به گفته این زائر، مسئولان تابان بعد از اعتراض مسافران و خسته شدن آن‌ها از پیگیری و پراکنده شدن بخش زیادی از آنها، حاضر به تهیه خودرو برای چند مسافر باقی مانده که از استان قم آمده یا خودرویشان را در پارکینگ فرودگاه امام خمینی پارک کرده بودند، خودرو‌هایی تهیه کردند تا این چند مسافر را به فرودگاه امام خمینی برسانند. 

گفتنی است انتقال پرواز (دایورت) در برخی مواقع از جمله مشکلات آب و هوایی و مسایل مربوط به ایمنی، امری متداول در جهان است، اما در چنین شرایطی، مسئولان شرکت هواپیمایی و کادر پرواز باید توضیحات کافی را به مسافران ارائه دهند. 

طبق بند ۲-۱۰ آیین نامه حقوق مسافر، که اختصاص به تغییر مسیر اجباری توسط شرکت هواپیمایی در طول پرواز دارد، در صورتی که پرواز در مکانی به غیر از مقصد مسافر و یا نقطه میانی در پرواز‌های اتصالی مندرج در یک بلیت توقف کند، شرکت هواپیمایی ملزم به حمل مسافر به مبدأ یا مقصد پرواز خواهد بود.

در این صورت مطابق یکی از روش‌های زیر انجام خواهد شد: انتقال مسافر به مبدأ توسط شرکت هواپیمایی اصلی و استرداد کل وجه بلیت بدون کسر

میزان خسارت به مسافر یا در صورت درخواست مسافر، انتقال مسافر به مقصد بوسیله سایر شرکت‌های هواپیمایی و پرداخت هزینه‌های حمل توسط شرکت هواپیمایی اصلی.

نظر شما:

security code