پسر ۱۲ ساله‌ای در کالیفرنیا که به دلیل نپوشیدن لباس مناسب در زنگ ورزش تنبیه شده بود، جان باخت.

تنبیه معلم در کالیفرنیا جان پسر ۱۲ساله را گرفت

کلانشهر: معلم ورزش مدرسه‌ای در کالیفرنیا، دانش‌آموزی که لباس مناسب زنگ ورزش نپوشیده بود را مجبور کرد در گرمای هوا دور حیاط بدود. اما او هرچه به معلمش التماس کرد که اجازه آب خوردن به او بدهد نتیجه نداشت. پس از دقایقی گفت دیگر نمی‌توانم نفس بکشم و از حال رفت!

با رسیدن عوامل اورژانس، او به بیمارستان منتقل شد، اما پسر نوجوان دچار ایست قلبی شد و جان باخت.

نظر شما:

security code