معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلس راهور تهران بزرگ از فرصت سه ماهه به مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی رسوبی برای ترخیص و تعیین تکلیف این وسایل خبر داد.

اولتیماتوم پلیس به مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی

کلانشهر:  سرهنگ احسان مومنی در خصوص این خبر گفت: برابر دستورالعمل صادره از سوی قوه قضاییه خودروهایی که بیش از  یک سال و موتورسیکلت‌هایی که بیش  از  شش ماه در پارکینگ‌ها توقیف بوده و مالک آن برای ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام نکرده باشند، ظرف سه ماه از انتشار این آگهی فرصت دارند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: مالکان با متصرفان این وسایل نقلیه چنانچه در مهلت اعلام شده اقدامی انجام ندهند، وسیله نقلیه‌شان در حکم «رها شده» تلقی می‌شود و برابر مقررات توسط مراجع قانونی تعیین تکلیف خواهند شد.

به گفته معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلس راهور تهران بزرگ این موضوع شامل خودروها و موتورسیکلت‌هایی که با دستور قضایی در توقیف بوده و ترخیصشان نیازمند دستور قضایی است، نمی‌شود.

نظر شما:

security code