سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان  واگذاری مدیریت پارک‌های جنگلی را راهکاری اصولی برای حفاظت و صیانت از این پارک‌های طبیعی عنوان کرد

مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان فومن به بخش خصوصی واگذار شد
کلانشهر: مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان فومن با امضای قراردادی به یک شرکت غیر دولتی در گیلان واگذار شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت : با امضای قراردادی میان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان و شرکت خصوصی پیش تازان سازندگی گیلان، مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان شهرستان فومن به این شرکت واگذار شد.

سید مازیار رضوی در حاشیه امضای این قرارداد، واگذاری مدیریت پارک‌های جنگلی را راهکاری اصولی برای حفاظت و صیانت از این پارک‌های طبیعی عنوان کرد و افزود: کارآفرینی و اشتغالزایی، پیشگیری از تصرف احتمالی، جلوگیری از آتش سوزی، بهره گیری از مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی و کمک به احیا و حفظ پوشش گیاهی از مزایای واگذاری مدیریت پارک‌های جنگلی به بخش خصوصی است.