کارگران شرکتی شهرداری رودبار خواهان افزایش دستمزد و تبدیل وضعیت خود شدند.

کارگران شهرداری رودبار، سال‌ها در انتظارِ تبدیل وضعیت 

کلانشهر: تعدادی از کارگران شرکتی شهرداری رودبار نسبت به پایین بودن دستمزد و مزایا در مقایسه با کارگران استخدامی اعتراض کردند. آن‌ها همچنین خواهان عقد قرارداد مستقیم با کارفرما هستند.

یکی از کارگران در این‌باره گفت: حدود ۵۰ کارگر قرارداد شرکتی در شهرداری رودبار مشغول به کار هستند که خواهان تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما هستند. این کارگران به دفعات از مدیران شهری درخواست کردند وضعیت شغلی آن‌ها را از قراردادی به استخدامی تغییر دهند.

وی در تشریح مشکلات تبدیل وضعیت استخدامی خود گفت: نامه تبدیل وضعیت شغلی ما حدود ۸سال پیش به شهرداری ابلاغ شده اما هنوز اجرایی نشده است. در عین حال منتظر اجرای طرح ساماندهی کارگران پیمانکاری هستیم که از سوی مسئولان در حال پیگیری است.

این کارگر همچنین با انتقاد از طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارگران ایثارگر و تبعیض ایجاد شده بین کارگران گفت: اخیرا تبدیل وضعیت استخدامی حدود ۶ تا ۷ نفر از همکاران شرکتی ایثارگر در مجموعه شهرداری رودبار اجرا شده و این موضوع نارضایتی‌هایی بین بقیه نیروهای شرکتی (غیرایثارگر) ایجاد کرده است.

کارگران شرکتی شهرداری رودبار از سال‌ها پیش خواهان تبدیل وضعیت خود بوده‌اند. در این میان، گرچه وعده‌هایی برای تبدیل وضعیت آن‌ها در گذشته داده شد، اما تا امروز اقدامی برای تبدیل وضعیت آن‌ها انجام نشده است.