محدودیت‌های ایجاد شده در برخی از سرویس‌ها نیازمند بازنگری است و وزارت ارتباطات در حال پیگیری برای برداشته شدن محدودیت دسترسی به یکسری از سرویس‌هایی است که فلسفه ایجاد محدودیت رویشان از بین رفته است.

زارع‌پور: فیلتر برخی از سرویس‌ها کاهش می‌یابد

کلانشهر: عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در برخی از سرویس‌ها نیازمند بازنگری است و وزارت ارتباطات در حال پیگیری برای برداشته شدن محدودیت دسترسی به یکسری از سرویس‌هایی است که فلسفه ایجاد محدودیت رویشان از بین رفته است.

در برخی از سرویس‌ها امکاناتی به وجود آمده که نگرانی‌هایی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داشتند برطرف می‌شود و اینها قابلیت بازنگری دارد.

امنیت پلتفرم‌ها بر عهده پلیس فتا است البته پلتفرم‌های با مخاطب بالا در بحث امنیت یک تدبیر دیگری برای آنها پیش‌بینی شده است اما امنیت هیچ پلتفرمی بر عهده وزارت ارتباطات نیست.

در بحث پیام رسان‌ها نیز ماهانه امنیت آنها را بررسی می‌کنیم تا اتفاقی برای آنها نیفتد.

نظر شما:

security code