میزان وام شهریه برای دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تعیین شد. دانشجویان واجد شرایط می توانند از این وام ها استفاده کنند.

تعیین میزان وام شهریه دانشجویان علوم پزشکی
کلانشهر: دانشجویانی که در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش و آزمون‌های مورد تأیید وزارت بهداشت برگزار می‌شود، در همه مقاطع پذیرفته شده یا می‌شوند و برای تحصیل موظف به پرداخت شهریه هستند، می‌توانند از وام شهریه استفاده کنند.

این دسته از دانشجویان در صورت استفاده از خوابگاه‌های دانشجویی موظف به پرداخت نقدی با احتساب قیمت تمام شده هستند.

دارا بودن اولویت نیاز مالی حسب تشخیص معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل و سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر قبل از دریافت وام از جمله شرایط عمومی وام گیرندگان است.

ضمن اینکه ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (به عنوان دانشجوی تمام وقت) از جمله شروط آموزشی وام گیرندگان است. دانشجو صرفاً در سنوات مجاز به تحصیل می‌تواند درخواست وام کند.

سنوات وام قابل اعطا به دانشجو به تناسب شهریه و هزینه‌های هر مقطع تحصیلی به شرح جدول زیر است:

مبالغ وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲


دانشجویان باید توجه داشته باشند که وام مصوب به حسابی که آموزش دانشگاه بابت شهریه دانشجو کتباً اعلام می‌کند، واریز می‌شود.

از سرانه وام شهریه میزان ۴ درصد کارمزد کسر می‌شود.

بازپرداخت تسهیلات اعطایی، تابع ضوابط اعلامی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت بوده و دانشجو موظف است که زمانبندی بازپرداخت تسهیلات وام شهریه را رعایت کند.

دانشجویان انتقالی در صورت تسویه کارمزد تسهیلات دریافتی مجاز به دریافت وام شهریه در دانشگاه مقصد هستند.

پرداخت وام با ارائه درخواست دانشجو در فرم مخصوص و پس از تأیید آموزش و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت صورت می‌گیرد.

دستورالعمل وام شهریه از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ لازم الاجرا است.

ضمن اینکه دانشجویان باید توجه داشته باشند که تعهدنامه نسخه جدید مخصوص بازپرداخت تسهیلات دریافتی از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت را باید تکمیل و در یکی از دفاتر رسمی تنظیم و به ثبت برسانند.

نظر شما:

security code