تعدادی از پرستاران از رد صلاحیت‌ها در انتخابات نظام پرستاری انتقاد کردند.

ردصلاحیت‌ها به انتخابات نظام پرستاری هم رسید!

 کلانشهر: خبرِ ردِ صلاحیتِ برخی کاندیداهای نظام پرستاری در روزهای اخیر اعتراضات جامعه‌ی پرستاری را به دنبال داشته است. یکی از این رد صلاحیت شده‌ها، محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) است.

شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار در این خصوص گفته: رد صلاحیت در این دوره نسبت به دوره‌های قبل بی‌سابقه بوده است. من و برخی دیگر از دوستان در مرحله‌ی اول تائید شدیم اما زمانی که پیگیرِ مسئله‌ی دوستانِ رد صلاحیت شده بودیم با من و برخی دیگر از دوستان تماس گرفتند که شما هم رد صلاحیت شدید!

ظاهراً پرستاران مطالبه‌گری مانند محمد شریفی مقدم، عمیدی و احمد توکلی برای شرکت در انتخابات رد صلاحیت شده‌اند.

این پرستاران می‌گویند: امیدواریم برایمان توضیح دهند که چرا نمایندگان جامعه‌ی پرستاری رد صلاحیت شده‌اند؛ آیا نظام پرستاری یک سازمان صنفی متعلق به پرستاران نیست، چرا در آن مداخله صورت می‌گیرد؟