تخریب زیرساختهای شهری و روستایی و همچنین آبگرفتگی منازل و اماکن تجاری باعث نگرانی‌های مردم این منطقه برای بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از سیل شده است.

اختصاصی کلانشهر: بارش باران روز یکشنبه ودوشنبه در نهایت منجر به وقوع سیل و ایجاد خسارت زیادی به ساکنان این شهرستان شده است.

تخریب زیرساختهای شهری و روستایی و همچنین آبگرفتگی منازل و اماکن تجاری باعث نگرانی‌های مردم این منطقه برای بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از سیل شده است.

در فیلم خانه یک آستارایی را می بینید که بعد از وقوع آبگرفتگی شدید غیر قابل سکونت است و به لوازم منزل هم خسارت‌های شدیدی وارد شده است.