مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان گفت:پس از اخذ مجوز گمانه‌زنی به منظور پاسخ به استعلام در بلوار امام شهر رشت، در اثناء کاوش‌های باستان‌شناسی، به سرپرستی دکتر میرصالحی دیوار سازه‌ای آجری از دوره صفویه به قطر بیش از ۹۰ سانتی متر کشف شد.

کشفِ قطورترین دیوار تاریخی از دوره صفویه در بلوار امام خمینی رشت 
کلانشهر: قطورترین دیوار تاریخی از دوره صفویه و به عرض بیش از ۹۰ سانتی متر در شهر رشت کشف شد.

به‌‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، ولی جهانی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان سه شنبه 28 شهریور 1402 با بیان مطلب فوق افزود: پس از اخذ مجوز گمانه‌زنی به منظور پاسخ به استعلام در بلوار امام شهر رشت، در اثناء کاوش‌های باستان‌شناسی، به سرپرستی دکتر میرصالحی دیوار سازه‌ای آجری از دوره صفویه به قطر بیش از ۹۰ سانتی متر کشف شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان دیوار مذکور را قطورترین دیوارهای بدست آمده از دوران های مختلف تاریخی در گیلان دانست و افزود: به منظور بررسی و کیفیت سازه‌های احتمالی بجای مانده از گذشته بخصوص در بافت‌های تاریخی، پیش از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز انجام عملیات گمانه‌زنی و پژوهش باستان‌شناسی در دستور کار قرار گرفته و مورد اخیر نیز در همین راستا تعریف گردیده است.