معاون مرکز ملی بهبود کسب و کار گفت: با گذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی به دستگاه‌ها برای پیوستن به درگاه ملی مجوز‌ها هنوز از اتصال ۳۳ مجوز شهرداری به درگاه ملی خبری نیست.

تخلف وزارت کشور، شهرداری و ثبت احوال در قطع درگاه ملی مجوزها

کلانشهر: حاجی جعفری معاون مرکز ملی بهبود کسب و کار  گفت: مجوز‌های وزارت کشور از جمله مجوز‌های شهرداری و سازمان ثبت احوال و ستاد وزارت کشور کاملا قطع است و از درگاه ملی مجوز‌ها صادر نمی‌شود.

وی افزود: از مجموع مجوز‌های شهرداری، 33 مجوز شهرداری هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده است که در بین آن‌ها 25 مجوز بسیار مهم مانند تاکسی سرویس، پروانه اشتغال رانندگان حمل و نقل، مراکز معاینه فنی و پروانه ساختمانی دیده می‌شود، اما هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده است.

معاون مرکز ملی بهبود کسب و کار گفت: البته شهرداری 8 مجوز خود را به درگاه متصل کرده است، اما با وجود ثبت درخواست مجوز از سوی متقاضیان در درگاه ملی مجوز‌ها هنوز هیچ مجوزی صادر نشده است.

حاجی جعفری افزود: تبصره 4 ماده هفت اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوز‌ها را جرم و تخلف بر شمرده است که وزارت کشور و شهرداری‌ها شامل این بند قانونی می‌شوند.

وی گفت: بیشترین میزان درخواست مجوز‌های وزارت کشور را مجوز‌های سازمان ثبت احوال به خود اختصاص داده است که هنوز از درگاه ملی مجوز‌ها صادر نمی‌شود.

نظر شما:

security code