مدیر گلزار شهدای کرمان به بیان خاطره‌ای از شایعه گروگان گرفتن محمدحسین پسر سردار حاج قاسم سلیمانی در مدرسه پرداخت.

ماجرای گروگان گرفتن پسر سردار سلیمانی و پیشنهاد گماشتن یک راننده برای ا تصویر
کلانشهر: به گزارش فارس، سردار محمدرضا حسنی‌سعدی صبح امروز در دبستان شاهد خیابان بحرالعلوم گفت: حاج قاسم ۵ فرزند داشت و یک روز اشرار شایعه کردند، محمدحسین فرزند حاج قاسم را از مدرسه شاهد گروگان گرفتند و همه ناراحت بودند.

وی ادامه داد: حاج قاسم با مدیر مدرسه تماس می‌گیرد و جویای حال فرزندش می‌شود که مدیر مدرسه شایعه گروگان گرفتن را تکذیب می‌کند.

مدیر مدرسه به حاج قاسم پیشنهاد می‌دهد که برای پسرش یک راننده بگذارد تا او را از خانه به مدرسه بیاورد و ببرد، اما حاج قاسم می‌‌گوید: نه بچه من هم باید مثل همه بچه‌ها پیاده به مدرسه بیاید و پیاده به خانه برگردد.

حسنی‌سعدی اضافه کرد: حاج قاسم در روستای قنات‌ملک شهرستان رابر مدرسه می‌رفته است و برادرش تعریف می‌کند قاسم از بس مهربان بود یک بار یک مداد سالم نداشت و همیشه مدادش را از وسط نصف می‌کرد و به دانش‌آموز فقیر یا یتیم می‌داد‌.

وی افزود: حاج قاسم همچنین نیمی از غذایی که مادرش برای او می‌گذاشت را با دانش‌آموزان و دوستان فقیر و یا یتیم خود تقسیم می‌کرد.