آتش‌زدن ضایعات و پاشیدن بنزین؛ دیوار ایزوگام و پشت‌بام منزل مسکونی را به آتش کشید.

آتش‌زدن ضایعات و پاشیدن بنزین عامل آتش‌سوزی منزل مسکونی

کلانشهر: آتش سوزی در منزل مسکونی واقع در بلوار شهید افتخاری رشت به مرکز فرماندهی آتش نشانی اطلاع داده شد.

بلا فاصله دو خودروی عملیاتی بهمراه ۵ آتش نشان به محل حادثه شتافتند

افسر آماده حاضر در محل علت آتش سوزی را پاشش بنزین جهت آتش زدن ضایعات جنب دیوار ایزوگام شده دانست و گفت: آتش سریعا به پشت بام منزل مسکونی سرایت داشت که نسبت به مهار آتش و پیشگیری از گسترش آن اقدام شد.

هشدار ایمنی: ایزوگام تشکیل شده از مواد نفتی بوده و به شدت قابل اشتعال است و بواسطه شعله وری سریع، احتمال سرایت آتش به پشت بام به شدت بالاست.