بنا بر اخبار به دست آمده در پی صدور حکم اعدام یک زندانی در زندان رامهرمز تعدادی از زندانیان با ایجاد حریق دست به شورش زده‌اند.

شورش در زندان رامهرمز خوزستان/از بیرون زندان صدای تیراندازی شنیده می شود
کلانشهر: به گزارش مهر، بنا بر اطلاعات به دست آمده از ساعتی پیش در پی صدور حکم اعدام یک زندانی در زندان رامهرمز چند زندانی با ایجاد حریق دست به شورش زده‌اند.

همچنین از بیرون زندان صدای تیراندازی شنیده شده است.

تکمیلی

شرایط در زندان رامهرمز عادی است

روابط عمومی اداره کل زندان‌ها خبر داد:در پی بروز درگیری بین زندانیان در یکی از بندهای زندان رامهرمز، ماموران زندان بلافاصله با ورود به مساله به درگیری خاتمه دادند.

در این درگیری، برای مدتی کوتاه وضعیت زندان ناآرام شد.

بلافاصله با حضور مامورین زندان اوضاع آرام و زندان به وضعیت عادی برگشت