بامداد پنج شنبه جراح بیمارستان طالقانی در سناریوی تلخی با شلیک گلوله در جنوب تهران به کام مرگ فرو رفت.

شلیک به دکتر جراح؛ قتل یا خودکشی/اسلحه گم شده است
کلانشهر: نخستین دقایق از بامداد پنج شنبه 6 مهرماه امسال ماموران پلیس تهران در جریان کشف جسد مردی در تپه های نزدیکی منطقه شمس آباد تهران قرار گرفتند و ماموران با حضور در محل با جسد مرد جوانی که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود روبرو شدند.

همین کافی بود تا ماجرای کشف جسد بازپرس ویژه قتل دادسرای شهر آفتاب مخابره شود و در ادامه تیمی از کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

کارآگاهان با حضور در صحنه جرم مشاهده کردند که مرد جوان از ناحیه سمت راست سر هدف گلوله قرار گرفته و سوختگی اطراف محل شلیک نشان از آن داشت که تیراندازی از فاصله خیلی کمی صورت گرفته است و این در حالی بود که مرد جوان کفش و مدارک شناسایی اش را کنار خودش گذاشته بود و دستنوشته ای که در بین مدارکش کشف شد نشان از خودکشی وی داشت.

تیم جنایی در ادامه با توجه به مدارک کشف شده در صحنه جرم متوجه شدند که مرد جوان پزشک جراح بیمارستان طالقانی بوده که از ظهر روز چهارشنبه 5 مهرماه خانواده اش با حضور در اداره پلیس از ناپدید شدن وی خبر دادند و اعلام کردند که این مرد 37 ساله دچار افسردگی بوده و نگران سرنوشت وی بوده اند.

بررسی های فنی و کارشناسانه در صحنه جرم فرضیه خودکشی را پیش روی تیم های جنایی قرار داده بود و این در حالی بود که دستنوشته پزشک جراح قبل از مرگش نشان از تصمیم به پایان دادن زندگی خود داشت.

سناریوی خودکشی در حالی بود که اسلحه شلیک شده در صحنه جرم نبود و احتمال می رود با توجه به اینکه افراد اتباع خارجه در این منطقه رفت و آمد دارند اسلحه را برداشته باشند که تحقیقات برای کشف اسلحه شلیک شده ادامه دارد.
بنا بر این گزارش، بازپرس ویژه قتل با توجه به مدارک و شواهد کشف شده در صحنه جرم فرضیه خودکشی را داد اما برای بررسی های دقیق تر و دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی برای چگونگی شلیک مرگبار پزشک جراح را صادر کرد  و تیمی از کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات تکمیلی و رفع ابهامات موجود در پرونده وارد عمل شده اند.