کلانشهر: ویدئوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تعدادی دختر نوجوان قمه به دست را نشان می دهد که با الگو قرار دادن رفتار«لات»های خیابانی، حاضران در یک پارک را تهدید می‌کنند.

براساس آنچه در فیلم مشاهده می‌شود ظاهرا دختران نوجوانِ تیزی به دست، با رجز و تهدید و استفاده از ضربات قَمه در صدد اخراج تعدادی از پسران نوجوان از مرزهای ترسیم کرده خود در پارک هستند!

هنوز پلیس واکنشی به این ویدئو نداشته است. 

تیرماه 1400 انتشار ویدئوی قمه کشی دختری به نام هلیا در اصفهان بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی داشت. 

کارشناسان تربیتی و جامعه شناسی با هشدار نسبت به والدین و تصمیم گیران جامعه خواستار توجه دقیق به نیازهای نوجوانان شدند.

تعدادی از آنها هشدار دادند بی توجهی برخی والدین در کنار توجهات تمام نشدنی تعدادی دیگر از آنها به فرزندانشان باعث رفتارهای افراطی و ضد اجتماعی این دسته از نوجوانان می شود.

نظر شما:

security code