فرنگی کار اسبق ایران شب گذشته به واسطه درگیری شخصی با شلیک گلوله مجروح شد.

فرنگی کار اسبق ایران مورد اصابت گلوله قرار گرفت

کلانشهر: بهنام مهدی زاده فرنگی کار سابق ایران شب گذشته به واسطه درگیری شخصی با چند فرد ناشناس در تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

مسئولان مربوطه از شب گذشته بدنبال ضاربان وی هستند.