پس از سالها تلاش و انتظار بانوان
ویدیوی اختصاصی کلانشهر از ورود تاریخی بانوان به ورزشگاه آزادی
۱۸ مهر ۹۸ - ۱۶:۳۶ چاپ
ویدیوی اختصاصی کلانشهر از ورود تاریخی بانوان به ورزشگاه آزادی

ویدیوی اختصاصی کلانشهر از ورود تاریخی بانوان به ورزشگاه آزادی تهران و شور و شعفی که به بزرگ ترین ورزشگاه ایران بازگشت.

فیلم: س.عظیمی