ثبت‌نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس از ۲۷ مهر آغاز می‌شود.

آغاز ثبت‌نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس از ۲۷ مهر

کلانشهر: رییس ستاد انتخابات کشورگفت: زمان ثبت‌نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس ۲۷ مهر تا ۳ آبان است و کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند که پبش‌ثبت‌نام کرده باشند.
داوطلبان باید ۵ سال سابقه کار اجرایی، قضایی و پژوهشی داشته باشند.