khanekhodro

مدیران رسانه «اعتماد» و «فراز» در ارتباط با قتل داریوش مهرجویی فراخوانده شدند

احضار مدیران «اعتماد» و «فراز» در رابطه با خبرهای داریوش مهرجویی
کلانشهر: دادستانی تهران از احضار مدیران رسانه‌های روزنامه اعتماد و فراز بعد از قتل داریوش مهرجویی خبر داد.

علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه، با اشاره به برخی اقدامات اخیر صورت گرفته از سوی دادستانی تهران در راستای حفظ و ارتقاء امنیت روانی جامعه و برخورد با مخلان این حوزه، اظهار کرد: با عنایت به موارد مطروحه ناظر بر قتل یکی از کارگردانان سینمای کشور، مدیران رسانه های «اعتماد» و «فراز» و همچنین برخی از انسان‌رسانه‌ها که مطالبی را در رابطه با این موضوع منتشر کرده بودند، فراخوانده شدند و تذکرات، توجیهات و ارشادات لازم در خصوص آنها انجام شد