سخنگوی فراجا گفت: تعداد مظنونان دستگیر شده در پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش به ۷ نفر رسید.

دستگیری ها در ارتباط با قتل

کلانشهر: سردار سعید منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا با حضور در صحنه قتل داریوش مهرجویی و همسرش اظهار کرد: کارآگاهان در ادامه اقدامات و ارتباطات فنی در 3 حوزه اطلاعاتی، آزمایشگاهی و میدانی 7 نفر از مظنونان پرونده را طی عملیات‌های جداگانه تا پاسی از شب گذشته در نقاط مختلف کشور دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه ابعاد تازه‌ای از فرآیند کشف قتل ایجاد شده است، گفت: کماکان تحقیقات به صورت جدی در حال انجام است.

سخنگوی فراجا بیان کرد: شواهد و قرائن حکایت از اخبار امیدوارکننده در قطعیت در کشف جرم پرونده قتل داریوش مهرجویی، دارد.