معاون امور زنان رئیس‌جمهور: زنان سرپرست خانوار دهک‌های یک تا ۴ با ضمانت دولت وام می‌گیرند و مقرر شده است که دولت برای تسهیلات، ضامن این افراد شود.

زنان سرپرست خانوار با ضمانت دولت وام می‌گیرند
کلانشهر: برای زنان سرپرست خانوار دهک‌های یک تا ۴ مقرر شده دولت برای تسهیلات ضامن این افراد شود. همچنین برای سهولت بیشتر کار ضمانت‌های زنجیره‌ای را هم پیگیری خواهیم کرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری بیان کرد: یکی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مهم دولت در روستا‌ها و شهر‌های کوچک این است که زندگی و امکانات را به گونه‌ای فراهم کند تا نه تنها مهاجرت صورت نگیرد، بلکه شاهد مهاجرت معکوس جوانان باشیم.