تعبیه همزمان ۲ دریچه قلبی برای زنی ۸۴ ساله به روش زیر جلدی و بدون نیاز به جراحی قلب باز با موفقیت در بیمارستان شهید مدرس انجام شد.

شاهکاری دیگر از یک پزشک ایرانی/ تعبیه همزمان ۲ دریچه قلبی در بیمار ۸۴ ساله بدون جراحی باز/عکس 
کلانشهر: به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، در این جراحی برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در بیمارستان شهید مدرس به صورت همزمان دو دریچه آئورت و تریکوسپید برای بیمار تعبیه شد.

در این عمل جراحی خانم ۸۴ ساله مبتلا به تنگی شدید دریچه آئورت و تنگی دریچه بیولوژیک که سابقه تعویض دریچه تریکوسپید و میترال در ۳۰ سال پیش را داشت، توسط  محمدحسن نمازی، اینترونشنال کاردیولوژیست و  تیم همراهش با موفقیت درمان شد.

در این روش به صورت همزمان دریچه آئورت و دریچه تریکوسپید به روش پرکوتانئوس " زیرجلدی " از طریق شریان و ورید رانی و بدون نیاز به جراحی قلب باز برای بیمار تعبیه شد.

براساس این گزارش عمل جراحی موفقیت آمیز بود و این زن  ۸۴ ساله پس از سه روز با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شد.