از شایعه تا واقعیت؟
عضو معترض شورای شهر رشت به شهرداری تخلف کرده است؟
۲۳ مهر ۹۸ - ۱۵:۱۶ چاپ
عضو معترض شورای شهر رشت به شهرداری تخلف کرده است؟

پایگاه خبری کلانشهر:در حالی که بهراد ذاکری عضو جوان شورای شهر رشت صبح امروز نامه اعتراضی خود به رهن نهصد و پنجاه میلیون تومانی خانه‌‌ی شهردار رشت را در اینستاگرام خود منتشر کرد، محمدرسول محمدپور، از فعالان رسانه ای رشت نیز استوری جنجالی در مورد تخلف ساخت و ساز در گلسار رشت به اشتراک گذاشت که با توجه به نوع ادبیات آن احتمالا این تخلف را به بهراد ذاکری نسبت داده است.
باتوجه به این گونه اظهار نظرات، انتظار بررسی صحت و سقم هر دو مطلب توسط مسولین امر ضروری به نظر می‌رسد.