گزارش ویدیویی کلانشهر از پل عابر پیاده خیابان سعدی رشت
پلی که عابر ندارد
۲۵ مهر ۹۸ - ۱۸:۱۴ چاپ

پایگاه خبری کلانشهر: تعداد پل عابر پیاده در شهر رشت اندک است، با این حال استقبال شهروندان از همان پل های موجود زیاد نیست. اکثر عابران پیاده ترجیح میدهند با توجه به غیرمکانیزه بودن پل ها، راه پر خطر عبور از عرض خیابان را انتخاب کنند.

امروز به پل عابر پیاده ای در ابتدای خیابان سعدی رشت سر زدیم، جایی که اکثر عبور و مرورشهروندان در آن‌جا به علت وجود مراکز درمانی مختلف و داروخانه هاست.