سوال کلانشهر از شهروندان رشتی
مفاخر گیلان را میشناسید؟
۳۰ مهر ۹۸ چاپ
مفاخر گیلان را میشناسید؟

پایگاه خبری کلانشهرگروه چندرسانه ای: به سه پارک در شهر رشت سر زده و از برخی رشتوندان درباره‌ی شناختشان نسبت به چهار تن از مفاخر گیلان (کوشیار گیلانی، اکبر رادی، محدتقی پوراحمد جکتاجی و جهانگیر سرتیپ پور) سوال کردیم. این گزارش را در ادامه مشاهده نمایید.