در تازه ترین طرح پلیس آگاهی پایتخت، ٣٠ سارق، زورگیر و مالخر که موبایل‌قاپی می‌کردند دستگیر شدند. از جمله یک بلاگری که عکس‌ سرقت‌هایش را به اشتراک می‌گذاشت و از این طریق دنبال‌کنندهای صفحه‌اش را بیشتر و بیشتر می‌کرد. 

سرنوشت عجیب سارقی که با دندان‌های طلا بلاگر شد!

کلانشهر: سرنخ: سر وصورتش پر است از خالکوبی. سارقی که برای خوش بلاگری شده است. گفت و گو با وی را میخوانید.

از شگرد سرقت هایت بگو؟

من و دوستم سوار بر موتورسیکلت می شدیم و در خیابان ها پرسه می زدیم. گاهی سوژه هایم را پشت چراغ قرمز انتخاب می کردم و گاهی در خیابان ها. معمولا افرادی که شیشه ماشین هایشان پایین بود. از یک لحظه غفلت آنها استفاده کرده و گوشی هایشان را می قاپیدم.

پرونده ات نشان می دهد که سابقه دار هم هستی؟

از 16 سالگی سرقت می کنم. البته سابقه درگیری هم دارم. گوشی قاپی را هم در زندان از زندانیان دیگر یاد گرفتم و به اندازه انشگ های دستم به زندان افتاد چون حالا دیگر یک گوشی قاپ حرفه ای هستم.

دندان هایت روکش طلا دارد؟

با پولی که از راه سرقت به دست آوردم دندان هایم را روکش طلا گذاشتم. اینکار را هم برای جلب توجه انجام دادم. من خیلی دلم می خواهد در چشم بقیهباشم و به من توجه کنند. شاید چون در دوران کودکی کمتر به من توجه شده است.