کلانشهر:اعضای موسسه سرزمین ایده آل ما ظهر امروز سوم آبان پس از پاکسازی سواحل خشکبیجار گیلان از زباله، در اعتراص به طرح انتقال آب دریای کاسپین به استان سمنان به صورت نمادین زنجیره انسانی تشکیل دادند.

نظر شما:

security code