با رصد حرکت ماهیچه ها ؛
اگزواسکلتونی که به معلولان کمک می کند راه بروند + ویدئو
۱۶ آبان ۹۸ - ۱۷:۰۸ چاپ
اگزواسکلتونی که به معلولان کمک می کند راه بروند + ویدئو

یک شرکت ژاپنی اگزواسکلتونی ابداع کرده که با کمک حسگرهایی حرکات ماهیچه ها را رصد می کند و به افرادی که اندام های تحتانی آنها معلول است، کمک می کند راه بروند.

کلانشهر : به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت ژاپنی اگزواسکلتونی کارآمد ابداع کرده است. این اگزواسکلتونHybrid Assistive Limb نام دارد و شرکت Cyberdyne مبدع آن است.

این دستگاه با بندهایی دور پای فرد بسته می شود و مجهز به حسگرهایی است که حرکات ماهیچه را رصد می کنند. به همین مناسب  افرادی است که اندام های تحتان بدن آنها معلول است و به آنها کمک می کند راه بروند.