این خانم که تسلط قابل توجهی بر توپ فوتبال دارد ظهر امروز 22 بهمن ماه دقایق طولانی مشغول روپایی زدن در یخسازی رشت بود.

اختصاصی کلانشهر: فیلم ارسالی توسط یکی از مخاطبان کلانشهر، زنی را به تصویر کشیده که دقایق طولانی زیر پل یخسازی رشت مشغول روپایی زدن با توپ است.

براساس فیلم ارسالی، این خانم که تسلط قابل توجهی بر توپ دارد ظهر امروز 22بهمن ماه دقایق طولانی مشغول روپایی زدن در یخسازی رشت بود.
هویت این زن ورزشکارهنوز برای کلانشهر روشن نیست.

نظر شما:

security code