روزهای بی گوگل/ پارسی جو جای گوگل را نمی گیرد

با قطع موقت اینترنت یا دسترسی محدود و دشوار به آن، مهم‌ترین کاربرد اینترنت که استفادۀ کاربران از موتور جست و جوی «گوگل» است دچار مشکل شده است. 
کلانشهر به نقل از عصر ایران؛ با قطع موقت اینترنت یا دسترسی مشکل به آن، مهم‌ترین کاربرد اینترنت که استفادۀ کاربران از موتور جست و جوی «گوگل» است دچار مشکل شده است.

این در حالی است که برخی آمارها حاکی از آن است که نیمی از ورود ایرانیان به سایت ها از طریق «گوگل» است و گوگل تنها موتور جست و جو نیست و دروازۀ ورود هم به حساب می‌آید.

همین محدودیت سبب شده کاربران به ناچار یا به توصیه، سراغ یک موتور جست و جوی داخلی بروند که مدت‌ها بر روی آن تبلیغ ولی عملاً فراموش شده بود: «پارسی جو» به نشانی parsijoo.ir

موتور جست و جوی «پارسی جو» اما در اکثر قریب به اتفاق و شاید همۀ موارد، شما را تنها به «ویکی پدیا» - دایره المعارف اینترنتی- متصل می‌کند و اطلاعاتی افزون‌تر ارایه نمی‌دهد و تازه شامل همۀ موارد نیست و کلمه داریم تا کلمه!

تازه این مربوط به مواردی است که اتصالی برقرار می‌شود و گرنه در بقیه موارد با این پیام رو به رو می‌شوید که «در حال حاضر به‌دلیل به روز رسانی قادر به پاسخ گویی نیست».

بدین ترتیب گزاف نیست اگر گفته شود موتور جست و جوی فارسی یا پارسی جو بیش از محتوای «ویکی پدیا» در چنته ندارد.

با این اوصاف دو آرزو می توان کرد:
اولی این که «پارسی‌جو» غیر ویکی پدیا را هم برای پارسی زبانان یا پارسی‌خوانان بجوید و به ویکی‌پدیا محدود نباشد.

دوم این که هر چه زودتر محدودیت ها رفع شود و کاری به کار پارسی‌جو نداشته باشیم و نان و گوگل خودمان را بخوریم!

خوش‌بختانه سخن‌گوی دولت قول داده با بازگشت آرامش و استان به استان، اینترنت متصل شود.
لطف اینترنت به فرامرزی بودن آن است و از این رو اطلاق صفت «ملی»، نقض غرض به حساب می‌آید.