چگونه سختی کار در عمق ٧٠٠ متری زمین برای یک کارگر ۶٠٠ هزار تومان است اما حق ماموریت یک مسئول در خارج از کشور روزانه ٧٠ یورو؟

کلانشهر: محسن مقصودی مجری برنامه تلویزیونی ثریا در شبکه یک گفت:با بررسی فیش حقوقی کارگران معدن زغال سنگ طزره در دامغان استان سمنان

که ۵ حادثه منجر به فوت داشته متوجه می‌شویم که نهایت دریافتی کارگران ٧ تا ٩ میلیون است!

او در ادامه توضیح داد: چطور می‌شود که سختی کار در عمق ٧٠٠ متری زمین برای یک کارگر ۶٠٠ هزار تومان است اما حق ماموریت یک مسئول در خارج از کشور روزانه ٧٠ یورو؟ هر یورو در حال حاضر حدود 64هزار تومان است.

گفتنی است کار در معدن به عنوان سخت ترین شغل در دنیا مشهور است.