جای، جای رشت حال و هوای عید دارد و در گوشه و کنار می توان تعداد زیادی را مشغول خرید و گشت و گذار در مرکز استان گیلان دید.

اختصاصی کلانشهر: ارسلان محمدنیا: بهار 1403 در حالی روزهای ابتدایی اش را سپری کرده که شور و شوق «نوروز» هنوز در جان و تَن مردمان رشت جاریست.
جای، جای شهر حال و هوای عید دارد و در گوشه و کنار می توان تعداد زیادی را مشغول خرید و گشت و گذار در مرکز استان گیلان دید. جایی که روزهای شلوغی را سپری می‌کند و هزاران نفر در طی شبانه روز برای گذراندن ساعاتی خوش رشت را انتخاب کرده اند.