دو مامور راهنمایی و رانندگی با اقدام به موقع خود توانستند جان راننده ای که دچار ایست قلبی شده بود را نجات دهند.

کلانشهر: ستوان یکم عباس عمانی و گروهبان یکم محمدرضا صباغ حین گشت زنی محور دیهوک در خراسان جنوبی با مشاهده خودروی سواری پارک شده در پارکینگ که خانمی درخواست کمک می کرد و با توجه به مشکل قلبی راننده که دچار ایست قلبی شده بود پس از تنفس دهان به دهان و ماساژ قلبی بیمار باعث احیای وی شدند.