فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان شد

کلانشهر : ایسنا/گیلان مهدی فلاح میری به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان منصوب شد.

با حکمی از سوی حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه مهدی فلاح میری به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان منصوب شد.

رئیس حفاظت اطلاعات استان البرز، معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات استان گیلان از سوابق مهدی فلاح میری است.

گفتنی است پیش از این حجت الاسلام علی مصطفوی نیا عهده دار این سمت بود.