فضا نشاندهنده حضور تعدادی گردشگر در سلانسر است به همین دلیل این فیلم با عنوان آسیبهای حضور گردشگران در مناطق طبیعی گیلان در حال بازنشر است

کلانشهر: فیلم منتشر شده در فضای مجازی، فردی را نشان می دهد که با ضربات محکم تبر به جان یک درخت در سلانسر رودبار افتاده است.

فضا نشاندهنده حضور تعدادی گردشگر در سلانسر است به همین دلیل این فیلم با عنوان آسیبهای حضور گردشگران در مناطق طبیعی گیلان در حال بازنشر است.

هر چند که درخت کهنسال شاخ و برگ ندارد اما در نقاط مختلف رودبار درختان قدیمی و ارزشمند زیادی وجود دارند که علی رغم بی برگ بودن دارای سابققه چند دهه ساله هستند و جز اکوسیستم منطقه به حساب می آیند.حتی اگر درختی خشک هم باشد فردی که برای ساعتی گشت و گذار در مناطق جنگلی حضور پیدا کرده حق آسیب زدن و برهم زدن اکوسیستم طبیعی منطقه را ندارد.

طی سال‌های گذشته دوستداران محیط زیست نسبت به حضور پرتعداد و آسیب زای گردشگران در طبیعت گیلان به دفعات هشدار داده اند.

نظر شما:

security code