شماری از کاربران فضای مجازی با نقد صف تشکیل شده، پرسیده اند آیا این افراد برای خرید کتابهای دیگری در حوزه علم سیاست، اندیشه و اقتصاد هم چنین صفی تشکیل می دهند؟

کلانشهر: هجدهم اردیبهشت ماه جشن امضای «تاکسی سواری» با حضور سروش صحت نویسنده این کتاب در کتابفروشی

اردیبهشت رشت برگزار شد. صف طولانی تشکیل شده مقابل این کتابفروشی زنجیره ای که متعلق به این بازیگر، نویسنده و کارگردان است باعث اظهار نظرات مختلفی در فضای مجازی شده است.
شماری از کاربران فضای مجازی با نقد صف تشکیل شده، پرسیده اند آیا این افراد برای خرید کتابهای دیگری در حوزه علم سیاست، اندیشه و اقتصاد هم چنین صفی تشکیل می دهند؟ یا بواسطه حضور یک سلبریتی حاضر شده اند هم در صف منتظر بمانند و هم صد و هشتاد هزارتومان برای اولین تجربه داستانی یک هنرمند در مقام نویسنده‌ی مجموعه داستان پرداخت کنند؟
برخی دیگر هم با تمجید از حضور مردم مقابل کتابفروشی نوشته اند که مطالعه،کاری ارزشمند است و اینکه یک هنرمند توانایی جذب مخاطبان زیاد را داشته باشد قابل تحسین است.