محمدرضا شفیعی کدکنی که سالها به عنوان استاد تاریخ ادبیات دانشگاه تهران مشغول فعالیت بوده، همواره سایه را یکی از بزرگترین شاعران تاریخ ادبیات ایران خوانده و او را در کنار بزرگانی چون حافظ و سعدی تا ملک الشعرای بهار قرار می دهد

کلانشهر: محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر، مدرس و پژوهشگر ادبیات فارسی بعد از سفر به رشت بر سر مزار هوشنگ ابتهاج، شاعر و غزل سرای معاصر حاضر شد.
او که سابقه 60سال رفاقت با امیرهوشنگ ابتهاج را داشت، دقایقی در سکوت و یا بازخوانی اشعارش با او دیداری تازه کرد.

«سایه» نوزدهم مردادماه هزار و چهارصد و یک در سن نودو پنج سالگی درگذشت و در باغ محتشم رشت به خاک سپرده شد.

محمدرضا شفیعی کدکنی که سالها به عنوان استاد تاریخ ادبیات دانشگاه تهران مشغول فعالیت بوده همواره سایه را یکی از بزرگترین شاعران تاریخ ادبیات ایران خوانده و او را در کنار بزرگانی چون حافظ و سعدی تا ملک الشعرای بهار قرار می دهد.

 

 

 

نظر شما:

security code