سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: رای دهندگان با شناسنامه یا کارت ملی می توانند رای دهند.

رای‌دهندگان شناسنامه یا کارت ملی به همراه داشته باشند

کلانشهر: محسن اسلامی در یک گفت وگوی تلویزیونی با بیان این که «شعبه های اخذ رای به «پرتراکم» و «کم تراکم» تقسیم شده است»، گفت: نمایندگان فرمانداران، نیروهای حفاظت، متصدیان شعبه و سایر عوامل اجرایی دراین شعبه ها تا پایان رای گیری حضور دارند. در شعبه های پرتراکم ۷ متصدی و در شعبه های کم تراکم ۵ نفر حضور خواهند داشت.

وی با بیان این که «بیش از ۸۰۰ هزار نفر در شعبه های اخذ رای در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فعالیت خواهند داشت»، گفت: این افراد اکثرا از اقشار مختلف مردم هستند. در جمهوری اسلامی ایران، مردم در نظارت و اجرای انتخابات همیشه خدمات شایانی داشته اند.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به این که «برای شرکت در این انتخابات شناسنامه یا کارت ملی نیاز است»، خاطرنشان کرد: دستگاه احزار هویت در همه شعبه های اخذ رای فراهم است و نیاز به مُهر زدن روی شناسنامه نیست. براساس اصلاحیه قانون انتخابات، رای دهنده با کارت ملی یا شناسنامه رای می دهد و تعرفه رای هم کاغذی خواهد بود. در قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات تمام الکترونیکی دیده نشده و به همین جهت محدودیت قانونی داریم.