اینفوگرافی؛روز جهانی مبارزه با کار کودکان


۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۴:۰۵ | کد خبر: ۴۴۸۰۶ چاپ

حضورِ کودکان کار در خیابان ها فقط بخش کوچکی از ماجراست. چون هزاران کودک در ایران و جهان در کارگاه های رسمی و غیررسمی مشغول کارند

اینفوگرافی؛روز جهانی مبارزه با کار کودکان
اختصاصی کلانشهر: ۲۳خرداد برابر با 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان است .

مشاهده کودکانی که به جای بازی و حضور در مدرسه در سطح خیابانها برای لقمه نانی تلاش می کنند خاطرِ هر بیینده ای را آزرده می کند.البته که حضورِ کودکان کار در خیابان ها فقط بخش کوچکی از ماجراست. چون هزاران کودک در ایران و جهان در کارگاه های رسمی و غیررسمی مشغول کارند. آنها عموما افرادی بی پناه هستند که برای زندگی و یا زنده ماندن تلاش می کنند یا در چرخه باطل فقر گرفتار و در کودکی نان آور خانواده شده اند. گاهی هم آنها قربانی پدر و مادران بی مسئولیتی می شوند که فرزندانی به دنیا می آورند بدون آنکه به چگونگی بزرگ شدن و تامین هزینه هایشان بیاندیشند.
کاش شرایط به سمتی پیش برود که هیچ کودکی مجبور نباشد به کار اجباری تَن دهد.