مارک وینز، جهانگرد معروف غدا در میدان شهرداری رشت

کلانشهر : شب گذشته «مارک وینز» یکی از مشهورترین جهانگردهای غذا در شبکه های اجتماعی به همراه حمید سپیدنام به رشت آمد.

مستر تیستر با انتشار این تصویر در صفحه اینستاگرامش نوشت: « امشب با مارک سری زدیم به بازار رشت و رشته خشکار و بازار ماهی و جگرکی رسول در میدون شهرداری. چقدر زیبا بود. چقدر همه مهربون بودن باهامون. رشت نماد مهربونی ما ایرانی هاست و البته نماد غذای اصیل ایرانی
کلی هم خیس شدیم زیر بارون. الان میسیز منو از طناب آویزون کرده با چوب رختی که خشک شم »