از احساس مسئولیت تا تکلیف دیگران !

کلانشهر - یونس رنجکش : هوای ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با داغ هر بیشتر در روزهای پایانی ثبت نام به اتمام رسید تا با گذر از مراحل قانونی بررسی صلاحیت ها و خوردن مهر تایید شرکت در ماراتن تبلیغات به خط پایان این دوره از رقابت ها برسند تا شاید با هر آمال و آرزویی که ورود کرده اند گوشه چشمی در مسیر خدمت به خلق خدا افتد .

با بررسی نام های انتشار یافته اسامی متنوعی از جمع حداقل های آماده برای حضور در این میدان به چشم می خورد از نمایندگان فعلی گرفته تا ادوار و یا داوطلبان تکراری دوره ی های متمادی که به قولی شاید زمان رسیدن سبدشان به اول صف باشد و تا دیگرانی از جنس های مختلف زن و مرد و پیر و جوان که نخستین بار در این مسیر به تجربه نشسته اند .
به دور از انگیزه های شخصی افراد برای رسیدن به جایگاه وکالت مردم در خانه ای که آنرا راس امور می شمرند، باید دید تا چه میزان تخصص و آشنایی آنان به ساختار قدرت در کشور و جایگاه ایران در تحولات بین المللی و راه برون رفت از مشکلات مردم در نظام قانونگذاری و برنامه ریزی ها که یک پای داستان آن در مجلس می گذرد، خواهد توانست مسیر راه بهتری از گذشته بگشاید.

اکنون هر آنکس که احساس مسوولیت سیاسی و اجتماعی می کرد پا به میدان گذاشت و آنانکه باید احساس تکلیف کنند تا در این مسیر فیلترینگ شوند نیز معلومند و فقط می ماند درک شرایط حساس کشور و ایجاد موجی در مسیر امید آفرینی برای دیدن فردایی امیدوارانه در میانه جنگ و گریز و فشارهای روحی و روانی و کاهش تاب آوری ها که گاهی نگاههای تک بعدی سیاسی و وابستگی های باندی و گروهی و انتقام گیری ها موجب کاهش امیدواری ها و انتخاب در بین حداقل هایی از بین همین حداقلی ها که سرانجام آن می شود که تو گویی این خانه ، خانه امید نیست و در راس امور نمی دانند.

اکنون در این میانه انتخاب مردم و بررسی ها چه بهتر که در گام نخست بر اساس آنچه در قانون آمده است رفتار شود تا از هر منظر گزینش های خاص و گزیده گزینی بر چیده و ملاک عمل شایستگانی دست پاک و امین و پایبند به در ک منافع ملی با انتخاب مستقیم مردم باشد تا فردا نیز همین مردم بتوانند حساب کارهای کرده و یا اقدام های خلاف منافع ملی را باز شناسند و بازستانند!

 

انتشار یادداشت در کلانشهر به معنای تایید محتوای آن نیست و جهت اطلاع رسانی به مخاطبان منتشر می‌شود.