khanekhodro

فیلم صحبتهای این مرد که در حال حمل پدر سالمندش از پایان رنج و آلام مردم ایران و رفع تحریم های اقتصادی و لزوم عزت بخشیدن به ملت ایران  توسط پزشکیان گفت بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت و به نوشته شماری از کاربران مُردد و تحریم کننده انتخابات باعث ترغیب آنها برای رای به مسعود پزشکیان شد. 

کلانشهر: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات همین دولت که در ایام انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مشاور مسعود پزشکیان فعالیت می کردند طی تماس تلفنی از یک چهره خبرساز روز انتخابات تقدیر کردند.

ظریف و جهرمی طی تماس تلفنی با قنبری مرد لُرتباری که پانزدهم تیرماه با کول کردن پدر سالمندش در روستای بردلا بخش عقیلی شهرستان گتوند استان خوزستان به مسعود پزشکیان رای داده بود بابت صحبتهای تاثیرگذارش از او تشکر کردند.

قنبری هم در این گفت وگوی تلفنی با تشکر از این دو چهره گفت در نوجوانی آرپیجی زن جبهه های جنگ عراق علیه ایران بودم و روز جمعه هم رای ام آرپیجی من بود.

فیلم صحبتهای این مرد که در حال حمل پدر سالمندش از پایان رنج و آلام مردم ایران و رفع تحریم های اقتصادی و لزوم عزت بخشیدن به ملت ایران  توسط پزشکیان گفت بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت و به نوشته شماری از کاربران مردد و تحریم کننده انتخابات باعث ترغیب آنها برای رای به مسعود پزشکیان شد. 

برخی کاربران نوشتند که متن صحبتهای این مرد باید به مرامنامه دولت مسعود پزشکیان تبدیل شود. این فیلم و گفت وگوی ظریف و جهرمی با چهره ی خبرساز روز انتخابات را در ادامه ببینید.