khanekhodro

اعلام جرم دادستانی علیه آبفا و شبکه بهداشت

میزان کلر در آب شرب رضوانشهر «صفر» بوده است


۱۴۰۳/۰۴/۱۹ - ۱۶:۳۳ | کد خبر: ۴۵۵۸۶ چاپ

دادستان شهرستان رضوانشهر با اشاره به ماجرای مسمومیت برخی شهروندان رضوانشهری مشکوک به استفاده از آب آلوده در روز جمعه ۸ تیر ماه گفت: بعداز نمونه گیری انجام شده مشخص گردید میزان کلر موجود در آب شرب شبکه صفر بوده است.

میزان کلر در آب شرب رضوانشهر «صفر» بوده است

کلانشهر: دادستان رضوانشهر برای مدیران آب و فاضلاب و شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر به اتهام ترک فعل و عدم نظارت بر حسن انجام کار اعلام جرم کرد.

 

هادی نیرومند دادستان شهرستان رضوانشهر با اشاره به ماجرای مسمومیت برخی شهروندان رضوانشهری مشکوک به استفاده از آب آلوده در روز جمعه ۸ تیر ماه گفت: بعداز نمونه گیری انجام شده مشخص گردید میزان کلر موجود در آب شرب شبکه صفر بوده است.

 

وی افزود: باتوجه به اینکه کلر زنی و ضدعفونی کردن آب شبکه برعهده اداره آبفا و نظارت مناسب و مستمر برعهده شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر می باشد از طرف دادستانی برای «جعفر کرمی» مدیر اداره آب و فاضلاب و «فردین حق پرست» مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اعلام جرم کرد.