مجمع عمومی انجمن پزشکان عمومی رشت در هتل کادوس برگزار شد

کلانشهر : مجمع عمومی انجمن پزشکان عمومی رشت در هتل کادوس برگزار شد

در این مراسم دکتر برزیگر ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی استان، دکتر نادری نبی معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر پیروزی رئیس مجمع انجمن های علمی استان و دکتر آشوبی از مهمانان انجمن بودند.