رضا علیزاده:
شفافیت، باج گیری نیست
۲۳ آذر ۹۸ چاپ

کلانشهر: رضا علیزاده، عضو هیات علمی پژوهشکده گیلانشناسی معتقد است شفافیت تخریب یکدیگر و باجگیری نیست؛ بلکه شفافیت در افزایش مشارکت اجتماعی و جلوگیری از فساد فردی و سیستماتیک ممکن می‌شود.

 

روزنامه همشهری در گزارشی بررسی کرد:
رسانه ها در مسیر روزنامه نگاری دولتی
گفت و گویی پیرامون یک آسیب فرهنگی:
رسانه متعلق به قدرت نرم است

نظر شما:

security code