khanekhodro

تغییری در تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی صورت نگرفته است

کلانشهر : به دنبال رای  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مشخص کردن محدوده منطقه آزاد انزلی ، شائباتی در زمینه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح رسانه ها ایجاد شده است که فاقد اعتبار است. 

بعضی رسانه ها ادعا کرده اند با توجه به رای هیئت عمومی دیوان مبنی بر ابطال مناطقیخارج از محدوده شهرستان بندر انزلی تردد خودرهای منطقه آزاد انزلی نیز  در سطح استان ممنوع است. این در حالی است که محدوده مجاز خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی ۵۰ کیلومتر هوایی است.

هم اکنون محدوده مجاز تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی ۵۰ کیلومتر هوایی شامل بخش عمده استان گیلان است و تغییری در این زمینه صورت نگرفته است. بدین ترتیب حتی در صورت رسمی شدن رای دیوان عدالت اداری بازهم خودروهای مذکور می توانند در محدوده مورد نظر تردد داشته باشند.

 

 

گیل‌خبر