به روایت دوربیت کلانشهر:
«اتفاقات ولگ» تلاشی برای پاسداشت ادبیات بومی
۲۰ بهمن ۹۸ چاپ

کلانشهر: کتاب اردیبهشت رشت، در ادامه نشست‌های فرهنگی خود این بار به سراغ داستان‌ها و شعرهای گیلکی رفت. این مرکز فرهنگی که گویا قصد دارد سلسله‌ برنامه‌هایی را تحت عنوان «اتفاقات ولگ» برگزار کند، امروز بیستم بهمن، جلسه نخست از این سلسله برنامه‌ها را برگزار کرد.

«اتفاقات ولگ» تلاشی برای پاسداشت ادبیات بومی