هشدار شرکت سهامی برق منطقه گیلان

کلانشهر : شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان اعلام کرد: به سیم های برق دست نزنید.

با توجه به اینکه برخی از خطوط انتقال فشار قوی ۶۳ و ۲۳۰ کیلوولت به علت فشار ناشی از یخزدگی روی زمین قرار گرفته اند و همچنین برخی از سیمهای برق به علت پارگی روی زمین افتاده اند، شهروندان برای جلوگیری از برق گرفتگی، به هیچ وجه به سیم های برق نزدیک نشوند.

 

صداوسیما